ผาแต้ม

ผาแต้ม

ผาแต้ม

ผาแต้ม มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และก็อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีภาวะป่าที่สมบูรณ์บริบูรณ์

สัตว์ป่านานา ประเภท มีลักษณะเด่น ที่ งามตาม ธรรมชาติ จำนวนมาก ดังเช่น หน้าผา

ชัน น้ำตกสร้อยสรวงสวรรค์ เสาเฉียง ถ้ำขว้างฏิหารย์ ภูเขาที่นาทาม ใน

อดีตกาล ประชาชน เขตแดน ที่ดินสำหรับทำมาหากิน ใน รอบๆใกล้เคียง พื้นที่

ปา ภูเขา น้อย คน นัก ที่จะเดินทาง เข้าไป ใน ป่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะว่ามี

ความเห็นกันว่าเขาหิน แต้ม เป็น เขต ต้องห้าม ภูเขากลุ่มนี้ มี ความศักดิ์สิทธิ์

เช้าใจกันว่า เป็น ภูเขา ที่ ความตาย คนไหนกันแน่ ล่วงล้ำเข้าไป มัก ไม่ประสบ

ความสำเร็จ บางที่อาจ ปวยไข้ หรือ ทำให้เป็นอันตราย ถึง ชีวิต ได้ หน้าผา แต้ม

มีชื่อ เสยงเลืองลือเมื่อเมื่อ คณะอาจารย์ และก็ นิสิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการศึกษาและทำการค้นพบ ภาพลายเส้น สี โบราณ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ ราว 3,000-4,000 ปี ได้มา กระทำการตรวจ แล้วก็

ศึกษาและทำการค้นพบ รูปภาพ สี โบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ เขาหิน แต้ม

ก็เลยได้เสนอต่อ กองสวน แห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้ตั้งขึ้น ป่า ภูเขาใน รอบๆ

หน้าผา แต้ม เป็น อุทยานแห่งชาติ โดย ได้รับ การประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 74 ของ เมืองไทย

บริเวณ เขาหินแต้ม

เป็น จุด ท่องเที่ยว หลัก ของ อุทยานฯ ซึ่ง ได้รับ ยอดนิยม สถานที่เที่ยว ใน เขต เขา

หิน แต้ม รวม เอา พื้นที่ รอบๆ ที่ กระทำการอุทยานฯ ศูนย์ บ ริกา ท่องเที่ยว

ที่พัก แล้วก็ลาน กางเต้นท์ รวมทั้งพื้นที่ ใกเคียง โดยสามารถ ท่องเที่ยว ได้ ทั้ง

1.รูปภาพ สี

หน้าผา แต้ม เป็น ผา สูง ที่ งดงามตาม ธรรมชาติ รอบๆ ข้างล่าง ของ ผามี ภาพลาย

เส้น สี ก่อน ประวัติศาสตร์ ปรากฏ เรียงราย อยู่ เป็นระยะ แก่ ไม่ ต่ำลงยิ่งกว่า สาม

พัน ถึงสี่ พัน ปี ทางอุทยานฯ ได้ทำฟุตบาท จาก ผาข้างบนลงไป ดู ภาพลาย

เส้น สีกลุ่มนี้ เป็น รูปภาพ สี ที่ ยาว ที่สุด ในประเทศ ไทย แบ่ง เป็น 4 จำพวก เป็น

สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องหมาย แล้วก็คน ด้าน กรุ๊ปรูปภาพ สี เขาหิน แต้ม

แบ่งเป็น 4 กรุ๊ป

1. กรุ๊ป รูปภาพ สี เขาหิน ขา ม มีทางเดินลง มาจาก ลาน หน้าผา แต้ม โดยประมาณ

30 เมตร ต่อจากนั้นเป็น ทาง ราบ ขอบ ผาเดินไป อีก 400 เมตร ก็เลยใกล้จะ

ถึง ภาพ ออกจะเลือน ไปๆมาๆ ก แล้ว เหลือเพียงแค่ ร่องรอย เหมือน ภาพ ก้าง

รวมทั้งลายเส้น ทึบ หยัก ไปๆมาๆ เหมือน คลื่น น้ำ

2. กรุ๊ปรูปภาพ สี เขาหิน แต้ม จาก เขาหิน ขา ม เดิน ไป อีก 300 เมตร ก็ ใกล้จะ

ถึง เป็นกรุ๊ปภาพลายเส้น สี ที่ ขนาดใหญ่ ที่สุด มี มากไม่น้อยเลยทีเดียว กว่า

300 ภาพ เรียงรายเป็นแถว ยาว ถึง 180 เมตร มีภาพ กรุ๊ป สัตว์ ช้าง ปลา โค

เต่า ภาพ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

The Flu มหันตภัยไข้หวัดมรณะ เริ่มที่เมืองจีน เมื่อมีแก้งค์ค้ามนุษย์ ลักลอบเอาแรงงานต่างด่าว

ข้ามฝั่งมายัง เมืองบุนดัง ประเทศเกาหลีใต้ ผ่าน ตู้คอนเทนเนอร์ โดย ใช้เวลา ทั้งหมด

ทั้งปวง 9 วัน

ณ สถานที่ แห่งหนึ่ง คัน จีเรา ข้าราชการช่วยเหลือ กำลังโรย ตัว ลงมา จากที่

สูง เพื่อเข้าไป ช่วยเหลือ คน ให้ออก มาจาก รถยนต์ ที่ ได้รับอุบัติเหตุ ร่วงลงไป

ใน หลุมด้านล่าง และก็ผู้ที่เขา ช่วยเป็น สาวสวยคนหนึ่ง คิมอินเฮ สาวสวย

คนนี้ ได้ร้องขอ ให้เขา ช่วยลงไป ใน หลุม อีกครั้ง ได้ ใหม เนื่องจากว่ามี ของ

สำคัญ ใน นั้น แต่ หลุม นั้น มัน ปิด ลงมา และก็ อันตราย เกิน กว่า คนไหนกันแน่

จะเข้าไป

มยง องค์การอนามัยโลก รวมทั้ง ลูกพี่ ของ เขา เดินทาง มา เพื่อ รับ แรงงานต่าง

ชาติ ที่เดินทาง มาจาก เมืองจีน ที่มากับ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อ ส่งตัวไป ให้ ลูกพี่

ของ เขา เมื่อเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ออกมา แรงงาน เกือบจะทั้งหมดตายใน ภาวะ

เลือดเต็มกำลัง และก็ตาย เว้นเสียแต่ มอนไซ เป็นเพียงผู้เดียว ที่รอด ก็เลย

ถูก พาตัวออกไป

ที่ โรงหมอคิมอินเฮ ได้ถูกหัวหน้า ของคุณต่อว่าต่อขาน เพราะ ทำ

วิทยานิพนธ์ตกลง ไป ใน หลุม แล้วก็คุณ ก็ สัญญาว่าจะรีบ ทำให้เสร็จ ส่วน คัน

จี่ ฉัน ที่เคย ช่วยสาวสวยคนนี้ ได้ตกลงใจ โรยตัว ลง ไป ในหลุม อีกที เพื่อ ไป

เอา ของ สำคัญ ของ สาวสวย คิมอินเฮ นั่นเอง

มหันตภัยไข้หวัดมรณะ

มยง องค์การอนามัยโลก ติดโรค หวัดมาด้วย โดยไม่ทันรู้สึกตัว เขาไอหนัก

มากมาย รวมทั้งได้ไปร้านขายยา รวมทั้งได้แพร่ระบาด ให้ กับผู้คน เมื่อ กลับ

มา ที่รถยนต์ เลือดไหล จำนวนมาก ลูกพี่ ก็เลยรีบพาไป โรงหมอ โดยทันที

กลางทาง มอนไซ ได้หนีออกมาจากรถยนต์ คัน ที่มา รับ เขา โดยทันที

คิมอิน เฮ มาที่ โรงหมอ รวมทั้งมาพบกับมยง องค์การอนามัยโลก ลักษณะ

ของ เขา หนัก มากมาย ก็เลย ให้ กลุ่ม หมอ เช็ค เรื่องราว รักษา รวมทั้ง เรื่องราว

เดินทาง ของ เขา เวลานี้ เอง คุณ ก็ มองเห็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ มยง องค์การ

อนามัยโลก วาง อยู่ และก็เจอ คลิป ตู้ คอนเทนเนอร์ ที่มี ศพเกลื่อนกลาด เยอะ

แยะ และก็นีเป็นตัวการ ของ แหล่งเพาะเชื้อนี่เอง คุณก็เลย เดินไปพบ ลูกพี่

ของ มยง องค์การอนามัยโลก รวมทั้งถามคำถามว่า ตู้คอนเทนเนอร์ อยู่ ตรงไหน

แต่ว่า เขา ไม่ บอก ในช่วงเวลานั้น เอง มยง ฮูก็ เสียชีวิต ไป แล้ว

ยามเช้า วัน ถัดมา มีเร ได้ออกตามหา นาบี แมว จรจัด ที่ ถูกใจ ให้อาหาร บ่อยๆ

แทบ ถูกรถชน แต่ว่า แล้วมอนไซ ก็ มาช่วยมีเรได้ทัน คุณ ก็เลย ให้อาหาร เขา

รับประทาน มอน ซ ไอหนัก มากมาย มีเร ก็เลยรีบ ออก ไปเรียกคน มา ช่วย มี

เร พาคันจี ข้า มาหามอน ไซ แม้กระนั้น เขา หนี ไป แล้ว พวกเขา มานะ ตามหา

มอน ไซ กระทั่งมาถึงห้างแห่งหนึ่ง คัน จํ ข้า มองเห็น คน เป็นลมเป็นแล้ง ก็เลย

ได้เข้าไป ช่วยเหลือ ส่วนมี เร เหนื่อย นอน ไป เพียงพอ เขากลับมา มีเร ได้

ล่องหนไป แล้ว

ดูหนัง The flu

สส ชเว เดินทางมาถึงห้องประชุม หัวหน้าทีม หมอ พูดว่า จำต้อง ปิดเมืองบุน

ดัง เพื่อกันการแพร่ระบาด คิมอิน เฮ เดินทาง มา แจ้งข่าว ว่า เจอ ผู้รอดพ้นจาก

ความตาย จากตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้ง กำลัง แอบหนี อยู่ ใน เมือง สส ชเว ว่า

กล่าวพวกเขา ที่ มานะ ทำให้เรื่องสำคัญ โต แต่ว่า เรื่องราว กับ ทราม รถชน กัน

วุ่นวาย ผู้คนล้ม ลง กึ่งกลาง ถนนหนทาง ผู้ติดโรค ได้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คัน จี ฉัน อุตสาหะตามหา มีเร ทั่วห้าง แต่ว่า ก็ไม่เจอ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น

คิมอิน เฮ โทรศัพท์เข้ามา คัน จี้เรารับสาย ทำให้คุณ ทราบว่า ลูก ของคุณหาย

ไป คุณก็เลย ไม่อาจจะ เดินทางไป พร้อม กลุ่ม หมอ ได้ ด้วยเหตุว่า คุณ จะต้อง

ออก ตามหา บุตรสาว ของ คุณ

ประธาน หัวหน้า มีความเห็นว่า จะต้อง ปิดเมือง บุ น ดัง ให้ ผู้คน ทุกคน ใน เมือง

กลับไปอยู่บ้าน ของตน รวมทั้ง ได้ บอก ทุกคน ว่า ในตอนนี้ หวัดสายพัน ธุ์ ใหม่

กำลัง ระบาด ขึ้น สามารถติดเชื้อโรค ได้ รวดเร็วทันใจ แล้วก็เสียชีวิตจำนวนไม่

น้อย

คัน จี ฉัน และก็ คิมอิน เฮ ได้ ช่วยเหลือกันตามหา มีเร แล้วก็ได้พบคุณ ความ

ระส่ำระสาย ล้นหลาม เกิดขึ้น ในห้าง พวกเขา ทั้งยังสามคน ก็เลย รีบ เดิน

ทางออก จากห้าง ประตู ห้างกำลังจะ ปิดลง คันจี ข้า สมัครใจ จะ ช่วย ผู้คนตรงนี้

ก็เลยให้ คิมอินเฮ พามีเร หนีไป

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ออกไปพบ ธรรมชาติ นอนกางเต็นท์ บนเขา “ดูทะเลหมอก”, “มองพระอาทิตย์ขึ้น และตก” รวมทั้ง ที่ ห้ามให้พลาดเลยเด็ดขาด เป็น การ “นอน ดูดาวเต็ม

ฟ้า” ใน ช่วงกลางคืน ว่าและเริ่มเดินทางไปกับ

กันดีกว่า จาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไป เพชรบุรี มีระยะทาง โดยประมาณ

200 กม. สำหรับ ผู้ที่ ขับขี่รถ ไป ใช้เวลา เกือบจะๆ3 ชั่วโมง ใกล้จะถึง เป้าหมาย

โดย ทางที่ พวกเรา ชี้แนะ ให้ใช้เป็น จากกรุงเทพมหานคร วิ่ง ทางหลวง

เลขลำดับ 35 ถึง อำเภอ ปาก ท่อ จังหวัดราชบุรี แล้วก็ใช้ถนนหลวง ลำาดับที่ 4

ผ่าน แยก เข้า เมือง เพชรบุรี เลี้ยวขวา เข้า อำเภอ ท่ายาง แล้วหลังจากนั้น วิ่ง ไป

ตามทาง หลวง ลำดับที่ 3499 ระยะทาง โดยประมาณ 30 กิโล จะเข้าสู่อำเภอ

แก่ง กระ จาน จาก ปากทางเข้าอุทยานฯ อีก 4 กิโล ใกล้จะถึงสำนักงาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน”

เมื่อ มาถึง “อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน” พวกเรา จำต้อง บอกเลยว่าที่ นี่ กว้าง

มากมาย เนื่องจากว่า เป็น สวน ที่ ใหญ่ ที่สุด ในประเทศ ไทย มีพื้นที่ สูงถึง

2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้าน ไร่ รอบๆ พื้นที่ ส่วนมาก เป็น ป่า รวมทั้ง

เขา ที่มี “ธรรมชาติ” สมบูรณ์บริบูรณ์ มากมาย แม้ผู้ใด ได้มา ท่องเที่ยว ใน ตอน

หน้า หนาว จัดแจงฟิ นกับ “อากาศ บริสุทธิ์” และก็ “ทะเลหมอก” กันได้เลย

แล้วก็ไป กันต่อ ที่ “เขื่อน แก่ง กระ จาน” เพื่อ ทำกิจกรรม สนุกสนานๆ อย่างการ

“นั่งเรือหางยาว” ดูเขื่อน สัมผัสอากาศหนาว เย็น ๆ ดู ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ของ

ทะเลสาบ น้ำจืด ขนาดใหญ่ แล้วก็ ในเวลาเย็น ยัง สามารถ ดู บรรยากาศ “ดวง

อาทิตย์ตก” แสนงาม ได้อีกด้วย

สนุกสนาน อยู่ ใน “อุทยานแห่งชาติ แก่ง กระ จาน” ได้ พักใหญ่ ก่อน เวลาเย็นจะ

มาถึง พวกเรา ได้ เดินทาง กันถัดไป ที่ “เขาพะเนิน ทุ่ง” ระยะทาง อีก 50 กิโล

เพื่อไป ตั้งแคมป์ “กางเต็นท์” นอนดูดาวงามๆ กันในตอนกลางคืนนี้ แต่ว่า

สำหรับ ใครกันแน่ ที่ ต้องการ ไปนอน ที่ เขา พะเนิน ทุ่ง แบบ พวกเรา จำต้อง ไป ขอ

เอกสารสิทธิ์ผ่าน ทาง ที่ ศูนย์ บริการ นักเดินทาง รวมทั้ง จ่ายค่าธรรมเนียม ให้

เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อน นะ

มาถึงรอบๆ ลาน กางเต็นท์ บน “เขา พะเนิน ทุ่ง” ฟ้า ก็ กำลังจะมืด พอดิบพอดี

ทำให้พวกเราไม่ พลาดตอนที่ แสงสว่าง งาม อย่างงี้ แชะ ภาพ ฟ้า ไว้ เป็น ของที่

ระลึก หลาย รูป ก่อนที่จะ หยุด ดู บรรยากาศ ของ “ดวงตะวัน ตก” งามๆ จน

กระทั่ง หมด แสงสว่าง ในที่สุด ของ วัน

botanica cafe

botanica cafe

botanica cafe

botanica cafe สายวินเทจมารวมตัวกัน ทางนี้ botanica cafe คาเฟ่ สไตล์โบทานิคอคสุดชิคบริเวณ สำโรง เดินทาง สบาย ใกล้รถไฟฟ้า ร้านค้านี้ เป็นร้านค้าเล็กๆ2 ชั้นที่

ตกแต่งด้วย ต้นไม้แล้วก็ เครื่องเรือน วิน เท จ รวมทั้ง ของ สะสม โบราณ ไม่ซ้ำ แบบ

เพียงแต่ เปิด ทางเข้ามาร้า นก็ ได้กลิ่น ฟุ้ง ของ ขนมเค้ก โฮมเมต ที่ อบ สด ใหม่ ทุก

ตอนเช้า บรรยากาศ อบอุ่น มีมุมถ่ายภาพ งามๆ มาก นับว่าเป็น อีก หนึ่ง ตัวเลือก

ใน วันหยุด ที่จะ ทำให้ท่านฟิ ลกู๊ ดมาก แน่ๆ

พิกัด 1121, ตรอก นคร ทองคำ 2 สำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (ร้านค้า อยู่ ต้ สถานีรถไฟ ฟ้า สำโรง ทางออก ที่6)

เปิด ให้บริการ 10.30-18.30 น. (ปิดวันพุธ)

Them.X

รีวิวคาเฟ่เชิญชวน ไป สั่งกาแฟ ตามค้าง แร๊คเตอ ร์ ของตนเอง ที่ Them.X ร้านขายกาแฟ

เล็กๆ ตกแต่งสไตล์ ลอฟท์ ปูน เปลือย ส่วน ภายใน เป็นแนวชิคมินิมอล เดิน

ทาง สบาย อยู่ ใกล้ บีที่เฮส สถานที่เรียน นาย เรือ ข้อดี ของ ร้านค้า อยู่ ที่ การนำ

เสนอ กาแฟ ต้นแบบ ล้ำยุค ไม่มีใครเหมือน เน้นย้ำาเสิร์ฟ กาแฟ ตาม ติดอยู่ แร๊ค

เตอร์ของลูกค้า ที่ ไม่ ขม ดื่มง่ย ได้ทราบรส ของ กาแฟ ที่ ดีนั้น เป็นเยี่ยงไร

ตั้งใจ ถึงแม้ว่าจะการใช้น้ำแข็ง ก้อน ที่จะ ทำให้ละลาย ช้าที่สุดเพื่อ ไม่ให้เสีย

รส ของ กาแฟ การันตี ใครกันแน่ ได้มา ร้านค้านี้ จะต้องรับประทาน กาแฟ ได้

อร่อยกว่า ที่เคย

พิกัด 71 ถนนหนทาง สุขุมวิท ซอกซอย 25 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เปิด ให้บริการ 09.00-17.30 น.ทุกวัน

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย ฉบับสปอย เรื่องราวของแม่รี่ นักเขียนแม่ลูกสอง ได้รับการติดต่อ จากสถานที่พิมพ์ ให้เธอเขียนนิยายดูหนัง อีกทีหนึ่ง ภายหลังที่ คุณหยุดเขียนมาสัก ระยะ ซึ่ง มีค่า ว่า

จ้าง ที่สูง รวมทั้งผัวของคุณ ก็ มีปัญหา ด้านการเงิน ก็เลย ทำให้คุณ จะต้อง กลับ

มาแต่งนิยาย เรื่อง ใหม่ แต่ว่า คุณ ติด จะต้องเลี้ยงลูกๆ ก็เลย จำต้องว่าจ้างคน

ดูแลมาเลี้ยงลูก ของคุณ รวมทั้งคุณ ก็ได้ ส้มภาษณ์ หลายๆคน กระทั่งสุดท้าย

คุณตกลงใจเลือก เก รช หญิงสาวงามผ่องใสเหมาะสมกับช่วงอายุ อัธยาศัยดี

มองโลก แง่ดี ถูกใจ อ่านหนังสือ หลงใหล ผู้เขียน

เกรชเป็น คน สวย รัก เด็กมากมาย รู้จัก กระบวนการจัดแจงกับ เด็ก ด้วย ความ

น่ารักน่าเอ็นดู ของ นิสัย เกรช ทำให้แมรี่หลงใหล รวมทั้ง จับจ่ายซื้อของ หลาย

ชนิด ให้กับ คุณ และก็ด้วยความ สนิน สน ม กระทั่ง แปลงเป็นความปรารถนา

รวมทั้งมัน สองเท่าเพิ่มมากขึ้น กระทั่ง ทำให้แมรี่ จะต้อง รีบ ถอนตัว ออกมาจากความรู้สึก แบบนั้น

Deadly Illusions หลอน ลวง ตาย

และก็แล้ว วันหนึ่ง แมรี่ กับเกรช ขี่จักรยานไป ชายน้ำ ที่ ป่า ข้างหลังบ้าน ทั้งคู่

เผลอ แสดง ความรัก ต่อกัน จนกระทั่งเย็น ตอนที่ กำลังจะขี่จักรยาน กลับไปอยู่

บ้าน นั้น ล้อรถจักรยาน ของ เก รชก็ ฉีกจนขาด เสมือน มี คน เจตนา เอามีด

มากมายรีด จนกระทั่ง ทำให้ ทั้งคู่ คน จำเป็นต้องเดินทาง กลับไปอยู่ที่บ้าน เมื่อ

มาถึงบ้าน ก็พบว่าผัวของ แมรี่กำลังยืน คุยกับ อีเร็น เพื่อนรักของคุณ

แมรี่ เข้าไป แอบ ถาม อี เร็ นว่า เพราะเหตุไร จำต้อง มา คุย กับ ผัว คุณ ใน ยามเย็น

แบบงี้ด้วย แม้กระนั้น อี เร็ นก็ตอบกลับไปว่า ระวังผัวของคุณให้ดี เนื่องจาก

เขา บางที่อาจ กำลัง นอกใจ และก็ระวังพี่เลี้ยงเด็กแสนซื้อคนนี้ ให้ดี อี เร็นได้

ถาม แม่ ปตบท้าย ว่า คุณ แล้วก็ ผัวร่วมเพศ กัน หนสุดท้ายเมื่อใด แม่ปรี่ ก็ตอบ

กลับ ไป ว่า ไม่มีมานาน แล้ว อี่เร็น ก็เลย พูดว่า ถ้าหาก คุณ ไม่ ให้ความปรารถนา

ทางเพศ กับ ผัว แล้ว ผัว คุณ จะ ไป ระบาย กับ ผู้ใดกัน

เกรชเริ่ม แสดงกริยา ให้ แมรี่ เริ่ม สงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตอนที่ อยู่ กับ ผัว

ของ แม่ ปรี่ ความเกี่ยวข้อง ของ ทั้งคู่ ผู้ชมเกินเลย ไปๆมาๆ ก มี อยู่ คืนวันหนึ่ง

ทำให้แมรี่เริ่ม มีความคิดว่าเชื่อใจ คนไหนกัน มิได้ คืน นั้น แมรี่พบว่า ผัว ของ

คุณ กำลังเริ่มจะมี อะไร กับ เก รช ใน ครัว

แมรี่ เริ่มรู้สึกงงว่าคุณฝันหรือ ความเป็นจริง คุณเคยราวกับ มีความข้อง

เกี่ยว กับ เก รช และก็ภาพ ที่คุณมองเห็น เกรชมี ความเกี่ยวเนื่อง กับ ผัว คุณ

ตกลง อะไร เป็น ข้อเท็จจริง ก็เลย ทำให้ คุณ เริ่ม ไป สืบ ที่หอสมุดชุมชน ว่ามีคน

ไหนกัน ยืม หนังสือที่ คุณแต่งไว้หรือเปล่าเพิ่มเติม กับ บริษัทที่หาพี่เลี้ยงเด็ก

ตาม บ้าน ได้ โทร ไปพบ แมรี่ ว่าตกลงใจ เลือก ผู้ใดกันแน่ ได้ หรือยัง คุณ

ตระหนกตกใจ มากมาย ด้วยเหตุว่าคุณ พึ่งรู้ดีว่า เกร ชไม่ ใช่คน จากบริษัท ที่ ส่ง

หินโลมา บึงกาฬ

หินโลมา บึงกาฬ

หินโลมา บึงกาฬ

หินโลมา บึงกาฬ การจะเดินทาง ขึ้นสู่น้ำตกกินรี ชั้น 4 นั้น จำเป็นต้อง อาศัย การเดินเท้า ขึ้นไป รอบๆทางขึ้นน้ำตก จะเป็นที่ตั้งของวัดป่ากินรี วัดที่มีทิวทัศน์ ทิวภาพ สวยสด

งดงาม รอ ต้อนรับ นักเดินทาง ให้เข้าไป ไหว้เอา เอาฤกษ์ เอาชัย กัน ก่อน ได้

และก็แล้ว ก็เลย จะมีลักษณะเป็นเส้น ทาง ที่ เดิน ขึ้นสู่ หิน ปลาโลมา ซึ่ง จะเดิน

ผ่านน้ำตก กินรี อีกทั้ง 3 ชั้นมา จนกระทั่ง ชั้น ที่ 4 กลางทางคุณ จะ ได้เจอ กับ

ความสวยสดงดงาม ของ ธรรมชาติ น้ำตกงามกึ่งกลาง ป่าใหญ่ ที่กำลัง สวยงาม ใน

ตอนหน้า ฝน ดูไป ทางไหน ก็ มองเห็น แม้กระนั้นความ เขียวชะอุ่ม ชื่นบาน ไป

หมด

ซึ่ง รอบๆ จุดนี้ จะมี ชั้น หิน ที่ ซับซ้อน เป็น ทรงคล้ายกับ หัว ของ ปลาโลมาหลายๆ

ตัว หัน มาสุม กัน อยู่ กึ่งกลาง เป็นมุมถ่ายรูป ที่ดูแล้วน่า รัก เป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่า

เป็น มุม อันซีน ที่ ใหม่ ของ จังหวัด สระ รอยด่ ที่ น่า ไป ถ่ายรูป มากมายๆ ถ้าหาก ผู้

ใด ได้โอกาส ไป เยี่ยม บ่อน้ำ รอยดำ ตอนนี้ ทดลอง แวะ ไปเยี่ยม ดู กัน นะครับ

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ จิม แฮนสัน อดีตกาล พลแม่นปืน หน่วยสอดแนม นย. สหรัฐอเมริกา รวมทั้งทหารที่เคยออกรบ เวียดนาม ได้อาศัยอยู่ตามแนว ชายแดน แอริ โซนา –

ประเทศเม็กซิโก เขาได้รับ กล่าวว่า มีการอุตสาหะ ข้ามเขตแดน ที่ ไม่ถูก

กฎหมาย ใน วันหนึ่ง ตอนที่เขา เที่ยวตรวจ เขาได้ เจอ กับโรซ่า และก็ลูกชายของคุณ มิเกล

แฮน สัน เรียกตำรวจตระเวนชายแดน ก่อนที่จะ เขา จะ มองเห็น กลุ่ม ค้า ยา ชาว

เม็กซิโก ที่กำลังเดินทางเข้ามา หลังจากนั้นเขาก็วางสายโทรศัพท์ รวมทั้งมี

การ ยิง ปะทะ กับ ผู้ช่วยเหลือ ที่ นำโดย มอริโก ซึ่ง แฮน สัน ได้ยิงโดนพี่ชาย

ของเมาริ สิ โอตาย ส่วน โรซ่าถูก ยิง เสียชีวิต ในระหว่าง การเผชิญหน้า กัน

ก่อนที่จะคุณ จะ จากไป คุณ ได้ ร้องขอ ให้ แฮน สัน ช่วย พาลูก ชาย ของ คุณ

ให้ไปอยู่ กับครอบครัว ของ พวกเขา ใน คา โก แฮน ส้นตกลงอย่างไม่เต็มใจ

ที่จะ พามิ เกล ไปพบ ครอบครัว ที่ ชิคาโกดูหนัง

The Marksman คนระห่ำ พันธุ์ระอุ

มิ เกล ถูกตำรวจตระเวนชายแดน จับตัวได้ แล้วก็ หนึ่ง ใน สมาชิก คน หนึ่ง ของ

กลุ่มพันธมิตร เข้ามา แสดงตัว แล้วก็อ้างถึงว่าเขา เป็น บิดา ของ ไม่ เกล ฮัน สั้น

บังเอิญ ไป มองเห็น รถยนต์ ของ พวกเขา ก็เลย ตกลงใจ เดิน เข้าไป ใน ที่ทำการ

หลังจากนั้น เขา ก็ ขอไป มอง มิเกล ข้าราชการ ที่อยู่ ข้างหน้า ปลดปล่อย ให้

เขา เข้าไป อย่าง ไม่เต็มใจ หลังจากนั้น แฮ น สัน ก็ ย่อง พามิ เกล หนี ออกไป

กลุ่มค้า ยา ชาวเม็กซิโกใช้หนังสือเดินทาง เลียนแบบ เพื่อ เดินทาง เข้า อเมริกา

เพื่อติดตาม แฮ น ส้น รวมทั้ง มิเกล ข้าราชการ สำรวจ ชายแดน ที่ โกง มีความ

เห็นว่า พวกเขา มีรอยสัก ของ กลุ่ม เห็นได้ชัด เจน ว่า หนังสือเดินทางเป็นของ

เลียนแบบ แต่ว่า ก็ได้ อนุญาต ให้ พวกเขา เข้ามา ใน อเมริกาได้

ภายหลังที่ แฮ น ส้น ใช้ บัตรเครดิต ซ่อมแซม รถบรรทุก ที่ พวกเขา ใช้หนี มอ ริ โก

ก็ติดตาม ทั้งสอง ไป ยัง ถนนหนทาง สำดับที่ 66 ใน โอคลา โฮมา โดย มีตำรวจ

ที่คดโกง ช่วยติดตาม แฮนสัน และก็ มิเกล แล้วก็ รู้ดีว่าพวกเขาอยู่ ไหน

ตำรวจ บอก ให้แฮนสันเข้าไป ใน รถยนต์ตำรวจเวลาที่ เขา “ไปคุยกับ เด็กคน

นั้น” ตำรวจ ใช้ใบ ขับรถ รวมทั้งกุญแจของ แฮน ส้น รวมทั้งค้น รถปิคอัพ ของ

เขา

แม้กระนั้น ไม่เคย คุย กับ มิเกล จริงๆ เมื่อ ทราบว่า ข้าราชการ คน นี้ คงจะคดโกง

แฮน ส้น ก็เลย หนี ออกมาจาก รถยนต์ตำรวจ โดย สู้กับ ข้าราชการคนนี้ และก็

ได้กุญแจ ของ เขา คืน ไม่นาน ถัดมา เมาริ สิ โอ และก็ พวกพ้อง ที่เหลือ จับกุม

ตัว ข้าราชการ โกงคน นี้ ได้ แล้วก็ ประหาร เขา ตอนที่ แฮน สันแล้วก็ ไม่เกล เฝ้า

ดู จากระยะไกล

แฮ น สันรวมทั้ง มิ เกล เดินทางถัดไป ตอนเหนือ หากแม้ แฮ น ส้น จะ ขาดความ

เชื่อ แม้กระนั้น พวกเขา ก็ หยุด อยู่ ที่ โบสถ์ แห่งหนึ่ง เพื่อ ไม่เกล ได้อธิ ฐาน ถึง

แม่รวมทั้งส่ง วิญญาณ ของ แม่ ไปสู่ ความเงียบสงบ

พิกัดบรรยากาศสุดฟิน

พิกัดบรรยากาศสุดฟิน

พิกัดบรรยากาศสุดฟิน

พิกัดบรรยากาศสุดฟิน อย่าทำให้อากาศหนาว พัดผ่านไปอย่างไร้ ความหมาย คราวนี้ คณะทำงาน ต้องการเชิญชวน เพื่อนพ้องๆ ไปฟินอิน อากาศหนาว กับบรรยากาศ ที่ คุณ จะต้อง ออก ไป สัมผัสอย่างงี้ กัน สักหนึ่งครั้งในตอน ที่ สายลม

หนาว ยังคงอยู่ กับ “9 พิกัด ปะทะ อากาศหนาว บรรยากาศสุดฟิ นที่ น่าไปพบ

พบ” จัดเตรียม เก็บ กระเป๋า กล้องที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูป เสื้อคลุม พร้อม แล้ว

มาดู กัน จะ มี ที่แหน่งใด น่า ไป ฟิน และก็เคย ไป กัน มา หรือยัง

ทุ่งกะมังจังหวัดชัยภูมิ

เริ่ม ด้วย สถานที่เที่ยว ทุ่ง ซาฟรี ที่ ประเทศไทย “ทุ่งกะ มัง” จังหวัด ชัยภูมิ ป่า

ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ น่าไป พัก บรรยากาศ ที่สงบเงียบมี พื้นที่ ราว 5,000 ไร่ ดู

ทิวทัศน์ ทัศนียภาพ ของ เนิน ที่ สลับ ไป สลับ มา สวย พร้อมด้วย แสงสว่างแรง

รวมทั้ง เที่ยวสายหมอก ที่ งาม จับจิตจับใจรับสาย ลม เสียง ธรรมชาติ ความสงบที่สุด บรรเทา

อุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่

สัมผัส ธรรมชาติ แล้วก็ความงดงาม บน ยอดดอย ที่สูง เป็น ชั้น 2 ของเมืองไทย

“ภูเขาผ้าปก คลุม” อยู่ ใน เขต อุทยานแห่งชาติ ภูเขา หน้าผาคลุมปก จังหวัด

เชียงใหม่ ท่องเที่ยวเขา ดูทิวทัศน์ ทัศนียภาพ พร้อมรับลมหนาว และก็สาย

หมอก ที่ ปกคลุม ตลอดทั้ง ปี ก็เลย ท่ให้ตรงนี้ เป็น จุดมุ่งหมาย ของ นักเดินทาง

ที่ จะต้อง มารับ ดู ความงามของตะวันขึ้น

ม่อน จอง จังหวัดเชียงใหม่

ความสบาย ของ การเดินทาง “ม่อน จอง” จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่เที่ยว ที่ นี้

ถ้าหากได้มารับ ดู บรรยากาศ ของ ตรงนี้ คุณ ก็ได้ แฮปปี้ ที่ ได้รับ ดู ทัศนียภาพ

ไม่ว่า จะ ท้องทุ่งสี ทองคำ ที่สวยสดงดงาม ธรรมชาติ ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ สายลม

หนาว ที่ พัด มาให้ ร่างกาย เปียกแฉะสมใจ ท่ามกลางความสงบ ที่ ใครๆ ก็

หลงใหล

บ้านสะปัน จังหวัดน่าน

หมู่บ้าน เล็ก ๆ แม้กระนั้น เต็มเปี่ยม ไป ด้วย ประสิทธิภาพ ของ ธรรมชาติ “บ้าน สะ

ปั่น” หมู่บ้าน ท่องเที่ยว ที่ ขึ้นชื่อลือนาม ของ จังหวัด น่าน แหล่ง โอโซน ชั้นเลิศ

ของ ภาคเหนือ ดูความงดงาม ของ ทุ่งข้าว สี เขียว ความอุดมสมบูรณ์ ของ เทือก

เขา สายหมอกรุ่งเช้าท่ามกลางความเงียบ มนต์เสน่ห์ ของตรงนี้ ที่ ใครๆ ก็

ตกหลุมรัก รวมทั้ง กลับมา ท่องเที่ยว บรรเทา กัน ใน ทุกปี

ดอยแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่

ปล่อย ชีวิต ให้ลอยล่องไป กับ ธรรมชาติ ที่ สงบเงียบ “ภูเขาแม่ โถ”

สถานที่เที่ยว เชิงธรรมชาติ ทุ่งสะวันนา ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่าน ได้ ส้มผัส ทิวทัศน์

ทิวภาพ ของ ธรรมชาติ แบบ 360 องศา ผื่น ต้นหญ้า สีเขียว ฟ้า สีฟ้าผ่องใส ทิว

เขา นิดหน่อย ใหญ่ สลับไป สลับมา สายลมหนาวเย็น พัด มา ให้ ชุ่มฉ่ำกาย ชุ่ม

ฉ่ำจิตใจ ท่ามกลาง บรรยากาศ ที่ สงบเงียบ สุด บรรเทา

The Wolf of Wall Street ออกล่าเงิน เพื่อบำเรอกิเลสอันไม่สิ้นสุด

The Wolf of Wall Street ออกล่าเงิน เพื่อบำเรอกิเลสอันไม่สิ้นสุด

The Wolf of Wall Street ออกล่าเงิน
เพื่อบำเรอกิเลสอันไม่สิ้นสุด

The Wolf of Wall Street หนังที่สร้างจากเรื่องราวชีวิตจริง ของ จอร์แดน เบลฟอร์ด ( แสดง โดยLeonardo DiCaprio) อดีตกาล โบรกเกอร์หุ้น ผู้จัดตั้งบริษัท หลักทรัพย์

Stratton Oakmont หนัง เริ่ม เล่า ของ จอร์แดน ยุค ที่ เข้าไป ปฏิบัติงาน ใน Wall

Street ใหม่ๆ ดำเนินการ ใน ฐานะ โบรกเกอร์ได้เพียงแต่ วัน เดียว ก็ แจ็กพ็อต พบ

เรื่องราวดูหนังออนไลน์ Black Monday ทำตลาด หุ้น ตก ทั้งโลก บริษัท จำต้องปิดตัว (โชค

ไม่ดี อะไร ขนาดนี้) จอร์แดน เลยต้องหา งาน ใหม่ จบลงด้วย การไป เป็น

โบรกเกอร์ใน บริษัท บ้านนอก ขาย หุ้น Penny Stock หรือ หุ้น ที่ ราคาแพงถูก

มากมาย ๆ ของ บริษัท เล็กๆ ไม่มี กิตติศัพท์ สกิ ลการขายสินค้า เขา เทวดา

มากมาย ขนาดที่ ว่า ทุกๆคน จำเป็นต้อง บูชา เชื่อถือ

The Wolf of Wall Street

ต่อมา จอร์แดน ก็ ออกมา เปิด บริษัท ของตน ซะ เลย ซึ่งถัดมา ก็ทำให้น่าไว้ใจ ขึ้น

โดย ใช้ชื่อว่า Stratton Oakmont ตรงนี้ เป็น ที่ ที่ เขา ได้ร่วม จัดตั้งขึ้น กับ กรุ๊ป

สหาย เก็บ ผู้คน ที่ ใฝ่สุงรวมทั้งต้องการ ร่ำรวย ให้มา ดำเนินงาน เป็น คนกลาง

ค้าขาย หุ้น จอร์แดน ปลูกฝัง ให้ ทุกคน ออกล่าเงินอย่าง หิวหิว สมกับ สมญา

นาม สุนัขป่า ที่ วอ ลล์ สตรี ต ถึงกับขนาด ใช้กลลวง จำนวนมาก สำหรับการ ลวงล่อ

ลูกค้าให้ซื้อหุ่น ห่วยแตก ๆ หรือ หลอก ให้ซื้อหุ้น ปั่น เพื่อ ผลกำไร จากค่า

คอมมิชชั่น และก็ ส่วน ต่าง ราคา อัน พรั่งพร้อม

จอร์แดน ได้ ถูก ปลูกฝัง ให้ออก ล่า เงิน ตั้งแต่ ตอนแรก ๆ ที่ เขา เข้ามา ดำเนินงาน

โดย มาร์ก ฮั่น ที่นา (Matthew McConaughey)เจ้าของ L.F.

Rothschild วาณิชธนกิจ ที่จอแดนไปดำเนินงาน ที่ แรก ได้ ฝัง ความนึกคิด ที่

ว่า “พวกเราจำต้อง เอา เงิน ของลูกค้า มา เป็นของ พวกเรา !” เขา ยึดมั่น ความ

เชื่อถือ นี้ตลอดมา รวมทั้งมัน ก็ทำให้เขา โกย รายได้ พรั่งพร้อม จริงๆ

เงิน ที่ ได้มา นั้น เกือบจะถูก ใช้ไปป่าเรอ กิเลสตนเอง ไม่ว่า จะ เป็น สั่งเสพติด

หญิงงามเมือง สั่งของเครื่องใช้หรูหรา งานงานเลี้ยง ที่ สถานที่ทำงาน ที่ เป็น

ครึกครื้น โลก แตก มากมาย เป็น บริษัท ที่ โคตร เมา กาว มองดูแบบ โลก งาม เป็น

คนมั่งมี มี พร้อม ทุกๆสั่งทุกๆอย่าง จริงๆ เงิน เกือบจะ แปลงเป็น เศษกระดาษ ไป

เลย แต่ว่า ถึงแบบนั้น จอร์แดน รวมทั้งพวกพ้อง ก็ ไม่รู้จัก สึก เพียงพอ แม้ว่าจะมี

อย่างมากมายสุดแท้แต่ ก็ ยัง โกยต่อ กระทั่ง ข้อผิดพลาด พินิจนั้น ลุกลามไป ถึง

FB ที่เริ่มสงสัยว่าบริษัทนี้ แก ทำ อะไร กัน รวมทั้งเริ่ม มาตาความเห็นชอบ จอร์แดน

ถึงแม้ ชื่อ หนัง จะ มีคำว่า Wall Street ซึ่ง บางทีอาจจะ ฟัง มอง น่าสยองสำหรับ

คนใดกัน ที่ ไม่คุ้นเคย กับ ตลาดค้หุ้น กลัว จะ มอง ไม่รู้เรื่อง พวกเรา ขอบ อก เลย

ว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องห่วง ด้วยเหตุว่า หนัง สัมผัส เรื่อง หุ้น น้อยมาก กก ก รวมทั้ง

ถึงแตะต้อง ก็ไม่น่า จะ เกิดเรื่อง ยากต่อ การ รู้เรื่อง มากแค่ไหน

ความงดงามของ เกาะกูด

ความงดงามของ เกาะกูด

ความงดงามของ เกาะกูด

ความงดงามของ เกาะกูด เป็นอีกหนึ่งเกาะที่ ยังคงความสวยสดงดงามรวมทั้ง ความชอบธรรมชาติ ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้ใดที่ยังหาสถานที่เที่ยว หรือ สถานที่ ถ่ายภาพงามๆ

ขอบ อกเลยว่าห้าม พลาด เด็ดขาด สำหรับ เกาะฉันด เกาะ ที่อยู่ ใน จังหวัด

ตราด ซึ่ง เกาะเรา ด จังหวัด จังหวัดตราด เป็น จังหวัด ที่อยู่ ชายฝั่งทะเล ทาง

ภาค ทิศตะวันออก ของเมืองไทย

ตื่น มาเวลาเช้า ขับ ออกมาจาก จังหวัดกรุงเทพ เวลา 6 นาฬิกา มุ่งน่า สู่ จังหวัด

ตราด กลางทาง ก็ โทรศัพท์หา บ้านพัก ไป เรื่อย ในที่สุด มา ได้ หอพัก ว่าง ที่เกาะ

ฉัน ดบังกะโล ขับมาถึง จังหวัดตราด 11 นาฬิกา ก็ขับตรง ไป ที่ ท่าเรือ ในทันที

เลยจ้า พอเพียงถึง ท่าเรือ มัน จะมี หลาย บริษัท มากมาย ในที่สุด พวกเรา เลือก

บริษัท เกาะ ฉัน ด เอ็กซ์เพรส ขับขี่รถ ไป หยุด ใน ที่จอดรถ ข้างหลัง ได้ เลยจ้า ซึ่ง

จะมีค่า หยุด รถยนต์ วัน ละ 50 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารคนละ 350

บาท ไปกลับ ก็คนละ 700 บาท ใช้เวลาเดินทางราวๆ 1 ชั่วโมง 30นาที จ้ะ ผู้

ใดกันแน่ ที่ ต้องการไป ถึงเร็ว หน่อย ก็ จะ มีเรือสปีทโบ๊ท บริการด้วยนะคะ

ราคา จะ สูงขึ้นยิ่งกว่า แต่งาน นี้ พวกเราย้ำ อดออม ไม่ รีบ บบ

เช็ค อินไว้ 1 คืนจ้ะ ราคา 2500 บาท คุณสุภาพบุรุษ บอก ขอดู คืน แรก ก่อน

ต่อจากนั้น ก็เดิน ไป เก็บของ ที่ ห้อง ตั้งอกตั้งใจ จะ ไป เปิด เครื่องปรับอากาศ

นอน ดูโทรทัศน์ แดดร่มๆ ค่อย เดินออก ไปดู สมุทร ปรากฏ ว่าที่ เกาะ เราด

เครื่องปรับอากาศ จะ เปิดได้ตอน 6นาฬิกา เย็น แล้วก็จะตัดเองเวลาเช้า

เอิ่มมมมม สรุป จะต้อง ออก ไป สู้แดด ในตอนนี้ สิ นะ พัดลม มิได้ ช่วยอะไร เลย

จริงๆ ร้อนจัด ร้อนได้อีกมา เที่ยวทะเลจะ ไปกลัวแดดทำไม

เกาะ ฉัน ดค่ะ พี่ มาแล้ว เป็น สมุทรเกาะ เรา ดงาม มากมาย น้ำ ใสแจ๋ว เลยจ๊ะ

ใส กระทั่ง มองเห็น ปลา ว่าย ผ่านหน้า เลย มีปู ตัว น้อยๆ ด้วย คน ไม่ คนเยอะ ด้วย

ออกจะ เป็นส่วนตัว ส่งบเงียบ ยังคงความชอบธรรมชาติ อยู่ มากมาย จากนั้น ก็

ไปรับประทานอาหาร เย็น ที่ อพาร์นท์ จ้ะ เพราะว่าตรงนี้ ไป ไหน มา ‘ไหน ค่อน

ข้างจะ ทุกข์ยากลำบาก จะต้องมี รถยนต์ ออก ไป ที่ บังกะโล มี รถมอเตอร์ไซค์ ให้

เช่า นะคะ วัน ละ 400 บาท แต่ว่า พวกเรา ไม่ เช่า เนื่องจากว่า ขับไม่เป็น

ราคาอาหารตามสั่งจาน ละโดยประมาณ 180+ น้ำผลไม้แล้วละ 80+ จ้ะ สั่ง

อาหารเสร็จ ก็ คอย จ้ะ รอนา นมา กก กก ก ไม่มั่นใจ ว่า บางทีอาจจะ เป็น ด้วยเหตุ

ว่าไป ก่อนตอน เทศกาล หรือไม่ ไม่มี รูป นะคะ เนื่องจากว่า พอเพียง ของกิน มา

ซัด เรียบ ด้วย ความหิว